Μαθήματα Αγγλικών για τα πτυχία Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Advanced C1 και Proficiency C2

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου Β1. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 120.00€ X 9μήνες = 1080.00€.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου Β2. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 130.00€ X 9μήνες = 1170.00€.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου C1. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 150.00€ X 9μήνες = 1350.00€.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών επιπέδου C2. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 180.00€ X 9μήνες = 1620.00€.