Μαθήματα Αγγλικών για τα πτυχία Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Advanced C1 και Proficiency C2

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου Β1.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου Β2.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου C1. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 150.00€ X 9μήνες = 1350.00€.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών επιπέδου C2. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 180.00€ X 9μήνες = 1620.00€.