Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές Γυμνασίου.

Κύκλος μαθημάτων για μαθητές που έχουν τελειώσει τη Junior B. Κόστος εγγραφής 50€. Δίδακτρα συμμετοχής 90.00€/μήνα.

Κύκλος μαθημάτων Αγγλικών για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Senior A. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 100.00€ X 9 μήνες = 900.00 €

Κύκλος μαθημάτων για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Senior B. Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 110€ X 9 μήνες = 990.00€.