Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές Γυμνασίου.

Κύκλος μαθημάτων για μαθητές που έχουν τελειώσει τη Junior B.

Κύκλος μαθημάτων Αγγλικών για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Senior A.

Κύκλος μαθημάτων για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη Senior B.