Κύκλοι μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας για παιδιά Δημοτικού!

Αγγλικά από Α Δημοτικού!

Κύκλος Μαθημάτων Αγγλικών για μαθητές του Δημοτικού(από 2α Δημοτικού). Κόστος εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα  50.00€ Χ 9μήνες  = 450.00€.

Κύκλος Μαθημάτων Αγγλικών για μαθητές του Δημοτικού. Κόστος Εγγραφής 50.00€. Δίδακτρα 70.00€ Χ 9μήνες = 630.00€.

Κύκλος Μαθημάτων Αγγλικών Junior A και Junior B σε μια σχολική χρονιά για μαθητές του Δημοτικού. Κόστος εγγραφής 50.00€. Κόστος συμμετοχής 100.00€ Χ 9μήνες = 900.00€.